HOTLINE: 0931.56.22.55

tuvan.nguyenlongreal@gmail.com

Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực

Giám Đốc Kinh Doanh

Lương: 20,000,000 VND. Mr.Huy: 0939.998.212

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND.. Mr.Huy: 0939.998.212

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 6.000.000 - 9.000.000 VND + hoa hồng . Mr.Huy: 0939.998.212

Real Time Analytics