HOTLINE: 0989 19 08 01

info@nguyenlongreal.com

Tuyển Dụng

GIÁM ĐỐC SÀN

Lương: 20.000.000 - 25.000.000 VND + Hoa hồng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 8,000,000 - 12,000,000 VND + Hoa Hồng

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 6.000.000 - 9.000.000 VND + hoa hồng .

Real Time Analytics