HOTLINE: 0931.56.22.55

tuvan.nguyenlongreal@gmail.com

Tuyển Dụng

GIÁM ĐỐC SÀN

Lương: 20.000.000 - 30.000.000 VND

NHÂN VIÊN SALE ADMIN

Lương: 6.000.000 - 10.000.000 VND

KẾ TOÁN NỘI BỘ

Lương 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Real Time Analytics